Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2012

katusia7
katusia7
Dlaczego kiedy kobieta przechodzi ze śmiechu w histeryczny płacz wszyscy twierdzą, że ma okres? Dlaczego nikt nie pomyśli, że tęsknota rozdziera jej wnętrze tak bardzo, że nie jest w stanie tego dłużej ukrywać?
katusia7
7946 2c2a

Allie: What happens if car comes?

Noah: We die.

Reposted fromtwice twice viamiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
najgorszy wróg to ten, którego uważałeś za przyjaciela.
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
3637 8851
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
a ona tak niewinnie uśmiecha się, choć w oczach widać łzy.
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
9217 141a
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
zawsze ta sama historia: myślisz, że sobie radzisz i nagle ktoś napierdala ci przeszłością po plecach jak batem.
— @eta w rozmowach z pawłem, no co ty, tragizujesz.
Reposted frometa eta viamiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
6200 5602 500
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
nauczyła się jednego - pragnienia przynoszą ból, więc postanowiła już nigdy nie pragnąć.
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
katusia7
Ale jeśli chcesz, możesz odejść, a ja i tak cię nie zapomnę, pamiętam wszystkich, którzy odeszli.
— Lilo. / Lilo i Stich.
Reposted fromtomowa tomowa viamiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
3734 67f9
katusia7
Gdyby ktoś mnie spytał: Czemu właśnie On? Nie znałabym odpowiedzi.
Reposted frompeace peace viamiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
9911 cdd5
Reposted frommnu mnu viamiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
  coraz częściej nad ranem w mojej głowie pędzą myśli, zbyt wiele się zdarzyło odkąd ostatnio gadaliśmy.

   

— Pezet
katusia7
0809 5e54
Anja i Sasha.
katusia7
Na pewno znasz takie noce, ten destrukcyjny moment,
W którym każda myśl waży grubo ponad tonę.
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami
katusia7
8546 8939
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viamiedzyslowami miedzyslowami
katusia7

 
Czuję że nadszedł czas by uporządkować swoje życie , wyrzucić niepotrzebnych ludzi i iść do przodu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl